JAS Gripen

Sedan Freewing lanserade en JAS 39 Gripen i somras har det brutit ut vad som närmast kan kallas för en masspsykos i svenska modellflygkretsar. I vår klubb finns det nu 5 st…